Kunstkring Gesigneerd poogt kunst in al zijn vormen te promoten, maar eerst en vooral de kunstenaar zelf.

We proberen het talent van eigen bodem een kans te geven, halen mensen met een eerder timide kijk op kunst uit hun schelp.

Gesigneerd wil een forum bieden waar kunstenaars van verschillende strekkingen elkaar kunnen terugvinden.

Volgende ingrediënten vormden en vormen nog steeds onze receptuur:

  • Kunstmarkt
  • Kunstroute
  • WAK
  • Kunst in de etalage
  • Poëzieavond
  • Kinderpoëzie
  • Workshops met plaatselijke  basisscholen
  • Tal van tentoonstellingen van leden en niet-leden
  • Kunstenaarsbuffet

Laatste berichten